Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v splošnem zdravstvu - ambulanta 4, zdravnik Aleksandar Lazić""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
15
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 4 bar1bar2  26.7%
ženski 11 bar1bar2  73.3%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 4 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 9 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 7 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 4 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 6 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat mesečno 2 bar1bar2  13.3%
Manj kot enkrat mesečno 13 bar1bar2  86.7%
Vsi rezultati 15  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.13 / 7
Med15 udeleženci je povprečen odgovor 6.13 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.13 / 7
Med15 udeleženci je povprečen odgovor 6.13 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 4 bar1bar2  26.7%
Zadovoljen 11 bar1bar2  73.3%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 4 bar1bar2  26.7%
Zadovoljen 10 bar1bar2  66.7%
Nezadovoljen 1 bar1bar2  6.7%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 8 bar1bar2  53.3%
Zadovoljen 4 bar1bar2  26.7%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  20%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  40%
Zadovoljen 6 bar1bar2  40%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  20%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  40%
Zadovoljen 6 bar1bar2  40%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  20%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 12 bar1bar2  80%
Mogoče 0 bar1bar2  0%
Ne 3 bar1bar2  20%
Vsi rezultati 15  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 7 bar1bar2  46.7%
Sem zadovoljen 5 bar1bar2  33.3%
Včasih sem, drugič nisem 0 bar1bar2  0%
Nisem zadovoljen 3 bar1bar2  20%
Vsi rezultati 15  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 9 bar1bar2  56.3%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 1 bar1bar2  6.3%
Nimam interneta 6 bar1bar2  37.5%
Nisem še zasledil teh strani in objav 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 16  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) Lepo bi bilo, če bi na spletni strani bile tudi fotografije poleg imen zdravnikov, da vemo kdo to je.
2) Prosimo, izberite en odgovor!
3) Pohvale Dr. Laziču!
4) 0
5) pohvala sestri Slavici in dr Laziću.V tem času je ta kombinacija zelo redka.
6) 0
7) Sem zadovolna. Hvala,še tako vnadalno.
8) Zdovoljen z storitvami in načinom komunikacije.
9) nimam pripombe.
10) 0
11) 0
12) 0
13) 0
14) Vambulanto v katero hodim jaz sem zelo zadovoljna s sestro Slavico Stoporko.Vdrugih ambulantah pa bi se vse sestre morale učiti od sestre Slavice in bi že zato bilo manj gneče pri čakanju.
15) Bilo bi res super, če bi se dalo kontaktirati tudi preko e-pošte. V Ljubljani in že dosti kje to sploh ni problem.
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.