Pogoji uporabe in politika o zasebnosti

Katerakoli oseba ali entiteta (v nadaljevanju uporabnik), ki dostopa do MojaAnketa.si spletne strani (v nadaljevanju - MojaAnketa.si ali katerihkoli informacija, ki jih spletna stran vsebuje se strinja in je zavezan k upoštevanju naslednjih splošnh pogojev (dogovor). Ta dogovor je legalen dogovor med uporabnikom in MojaAnketa.si servisi, ki vključujejo računalniško programsko opremo, mehanizme hranjenja podatkov, baze podatkov in sorodne dizajne, natisnjene materiale in spletno ali elektronsko dokumentacijo. Če se s splošnimi pogoji tega dogovora ne strinjate, te strani MojaAnketa.si.ne smete uporabljati.
MojaAnketa.si je spletna stran, ki omogoča zbiranje in uporabo informacij za svoje uporabnike. Registrirani uporabniki zbirajo informacije s pomočjo oblikovanja anket in preko povabil ali objave povezave omogočijo dostop zunanjim uporabnikom.
S prijavo ali sodelovanjem v anketi MojaAnketa.si, se uporabnik strinja z uporabo njegovih podatkov. Uporabnik se strinja, da bodo njegovi podatki prikazani na spletni strani pod rubriko “reference”. MojaAnketa.si avtomatsko prejme in shrani na svojem serverju podatke uporabnikovega brskalnika. To vključuje IP naslov, piškotke in druge podatke, ki so na razpolago.

MojaAnketa.si uporabniški račun je zaščiten z geslom zaradi vartsva osebnih podatkov in varnosti uporabnikov. Vsak registrirani uporabnik prevzema odgovornost, da svojih dostopnih podatkov ne deli s tretjimi osebami. Uporabnik je odgovoren za svoje dostopne podatke in vse akcije, ki se izvršijo v okviru njegovega uporabniškega računa. Uporabnik je odgovoren za zaupnost svojega uporabniškega računa in gesla. Uporabnik lahko svoj uporabniški račun uporablja za osebe ali poslovne namena.


Odgovornost za objavljene vsebine

MojaAnketa.si uporabnik je odgovoren samo za informacije, ki jih vnaša na spletni strani in jih na kakršenkoli način daje na razpolago drugim uporabnikom.
MojaAnketa.si ne kontrolira podatkov in vsebine, ki so bili, z uporabo spletnih servisov, dani na razpolago. MojaAnketa.si ne zagotavlja kvalitete, odgovornosti in resničnosti informacij.
Z uporabo MojaAnketa.si se uporabnik zavezuje k temu, da servisov ne bo uporabljal za:
  • Nalaganje, pošiljanje, pošiljanje preko e-pošte, posredovanje ali na kak drug način objavljanje vsebine, ki je nezakonita, ki škodi, grozi, zlorablja, nadleguje, je vulgarna, obscena, uporablja kletvice ali je posega v zasebnost drugega, je sovražna ali rasistično, etnično ali kako drugače sporna;
  • Ali na kakršenkoli način škoduje mladoletnikom;
  • Nalaganje, pošiljanje, pošiljanje preko e-pošte, posredovanje ali na kak drug način objavljanje vsebine, ki je nimate pravice objavljati zaradi zakona ali sklenjenih pogodb (notranjih informacij, patetntov ali zaupnih informacij, ki so vam dostopne zaradi narave dela ali pogodbe o varovanju podatkov);
  • Nalaganje, pošiljanje, pošiljanje preko e-pošte, posredovanje ali na kak drug način objavljanje vsebine, ki posaga v katerikoli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge lastniške pravice (“Pravice”) katerekoli osebe;
  • Nalaganje, pošiljanje, pošiljanje preko e-pošte, posredovanje ali na kak drug način objavljanje nezaželenih ali nedovoljenih reklam, promocijskega materiala, reklamne pošte, nezaželene pošte, verižnih pisem ali kakršnekoli druge oblike nadlegovanja;
  • Motiti ali se vmešavati se v Servise ali serverje ali mrežo povezano s Servisi, ali neupoštevanje zahtev, procedur, politike ali regulacij mreže povezane s Servisi;
  • Namerno ali nenamerno kršenje lokalnega, nacinalnega ali internacionalnega prava.


Politika o zasebnosti

Politika o zasebnosti narekuje, kako MojaAnketa.si procesira informacije uporabnikov, ki so zbrane in shranjene v bazi podatkov MojaAnketa.si.
MojaAnketa.si informacije o uporabniškem računu, oblikovane ankete in rezultati so izključno last uporabnika. Zaupnost osebnih podatkov je ena od glavnih načel MojaAnketa.si. MojaAnketa.si podatkov o uporabnikih ne bo dajala na razpolago drugim osebam, razen v primerih, ki jih določa lokalno ali internacionalno pravo. MojaAnketa.si si pridržuje pravico, da zapre uporabniški račun in onemogoči dostop do rezultatov in posreduje podatke o uporabniku, če za to obstajajo razlogi ali če tako narekuje pravo.
Prijava v servise MojaAnketa.si in sodelovanje je prostovoljno. Anketiranci se zavedajo in so odgovorni za to, koliko osebnih podatkov navedejo. Anketiranci se zavedajo, da bodo vse informacije na razpolago uporabniku MojaAnketa.si in bodo uporabljene pri procesiranju podatkov.


Ostali predpisi

MojaAnketa.si ima pravico obveščati svoje uporabnike o različnih vsebinah in novicah preko spletne strani in/ali emaila.
MojaAnketa.si ima pravico spremeniti in posodobiti te predpise brez kakršnegakoli obvestila.