Anketa "Uporaba slikanice pri pouku književnosti"
Sem Dagmar Korošec in pripravljam magistrsko nalogo na Pedagoški fakulteti v Kopru, smer Razredni pouk. Naslov magistrske naloge je Vizualno opismenjevanje otrok z uporabe slikanice.

Z nalogo želim pokazati kako pomembno je, da otroci sprejemajo večkodna besedila (slikanice) kot celoto in ne samo besedilo, saj s tem, ko otroci poleg besedila berejo tudi ilustracije razvijajo svojo vizualno pismenost, kar pa je v današnjem času zelo pomembno, saj nas obdaja veliko vizualnih informacij.

Da bo moja naloga imela vse podatke, ki jih potrebujem bi Vas lepo prosila, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja. Vsi pridobljeni podatki bodo anonimni in bodo služili izključno za izdelavo magistrske naloge.
V anketi so vprašanja, ki se nanašajo na obravnavo slikanic pri pouku književnosti. Zanima me predvsem koliko slikanic obravnavate, na kakšen način poteka obravnava, s katero literaturo si pri tem pomagate, kaj so po vašem mnenju vzroki, zaradi katerih se učitelji izogibajo branju ilustracij ter nekaj o kvaliteti slikanice.