Anketa "ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV CSD LJUBLJANA BEŽIGRAD"
SPOŠTOVANI!

PROSIMO VAS, DA IZPOLNETE ANKETNI VPRAŠALNIK, KI JE ANONIMEN. Z VAŠIMI ODGOVORI NAM BOSTE POKAZALI, KAJ LAHKO PRI SVOJEM DELU SPREMENIMO, DA BI BILI LAHKO BOLJ ZADOVOLJNI Z DELOM IN PROCESOM POMOČI NA NAŠEM CENTRU ZA SOCIALNO DELO.

PROSIMO VAS, DA PRI VSAKEM NAVEDENEM VIDIKU KAKOVOSTI, KI SE VEŽE NA NAŠE DELO OCENITE SVOJE STRINJANJE S TRDITVIJO.

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA SODELOVANJE!