Anketa "Izkustveni didaktični pristop"
Spoštovani!
Sem Ines Mohorko Germ, študentka študijskega programa 2. Stopnje Zgodnjega učenja in poučevanja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. V okviru predmeta Didaktični pristopi v procesu zgodnjega učenja in poučevanja, pripravljam mini raziskavo o didaktičnih a pristopih, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri delu z otroki.
Zanima me, koliko je izkustveni didaktični pristop prisoten v vrtcu, kako pogosto se ga poslužujete in na katerih področjih dejavnosti iz Kurikuluma se le–ta najpogosteje uporablja, če vemo, da je izkustveno učenje oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznanje in ravnanje v neločljivo celoto. Ne opredeljuje se na posredovanje simbolov, abstraktnega znanja, pojmov, zakonitosti, ampak v učenje stalno vpleta izkušnje udeležencev (Frigelj, 2012).
Prosim vas, da na vprašanja odgovorite s premišljenimi in pretehtanimi odgovori. Anketni vprašalnik je anonimen, rezultati nam bodo služili izključno v raziskovalne namene.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
Ines Mohorko Germ