Anketa "POJAV ABSENTIZMA NA PODROČJU ŠTUDENTSKEGA DELA"
Pozdravljeni!

Sem Mateja Avbelj, študentka Ekonomske Fakultete v Ljubljani. V sklopu diplomske naloge, v kateri raziskujem pojav absentizma na področju študentskega dela, izvajam spodnjo anketo.
Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa za priložena vprašanja, saj mi s tem pomembno pomagate pri pisanju diplomske naloge. Anketa je anonimna.

Za sodelovanje se Vam zahvaljujem!

Pri spodaj navedenih vprašanjih označite, obkrožite ustrezno oceno ali napišite odgovor.
Odgovori naj se nanašajo na Vaše zadnje študentsko delo.