Anketa "Raba besed srednjega spola s končajem -e"
Z anketo želim izvedeti več o poznavanju in rabi nekaterih besed med mlajšimi, predvsem za preverbo s starejšimi narečjeslovnimi podatki. Bodi pozoren, da odgovarjaš tako, kot bi dejansko govoril z domačimi ali s prijatelji, ne razmišljaj, kako bi se prav reklo v knjižnem jeziku. Anketa ne preverja poznavanja besed, pač pa dejansko stanje v tvojem pogovornem jeziku. Zaradi lažjega podajanja so besede zapisane v knjižni različici, torej piščanec namesto pšanc - to upoštevajte tudi pri reševanju. Anketa ima 30 vprašanj, upam, da te ne preutrudi.