Nakupovalno vedenje

Vljudno ste povabljeni k sodelovanju pri anketi o nakupovanju prehrambenih izdelkov.
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost
1. Kaj ste po poklicu?
Študent
Zaposlen
Direktor
Gospodinja
Brezposeln
2. Izobrazba
Osnovna šola
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Magisterij, doktorat
3. Vaš letni prihodek
Manj kot 5000 EUR
5000 - 10000 EUR
10000 - 15000 EUR
15000 - 25000 EUR
Več kot 25000 EUR
4. Kraj bivanja
Urbano naselje
Predmestje
Dežela
5. Kako pogosto nakupujete hrano?
Vsak dan
Povprečno 5 dni v tednu
Povprečno 3 dni v tednu
Enkrat na teden
Manj kot enkrat na teden
6. Koliko naenkrat zapravite za hrano?
Do 10 EUR
10 - 25 EUR
25 - 50 EUR
50 - 75 EUR
75 - 100 EUR
Več kot 100 EUR
7. Koliko odraslih in otrok je v vašem gospodinjstvu?
8. Prosimo označite, kako pomembni so med nakupovanjem za vas naslednji faktorji.
 Zelo pomembno Pomembno Srednje Nepomembno
Cena    
Embalaža    
Lokalni izdelki    
Znamka    
Oglaševanje    
Okus    
Kvaliteta    
Priporočeno s strani drugih    
9. Jem zdravo
 12345 
Se ne strinjam     Se strinjam
10. Kako pogosto kupite produkte iz naslednjih kategorij?
 Vedno Pogosto Redko Nikoli
Meso    
Ribe    
Mlečni izdelki    
Žitarice    
Sadnje, zelenjava    
Sladkarije    
Voda in napitki    
Alkohol    
11. Označite, koliko se strinjate z naslednjimi trditvami:
 Popolnoma se strinjam Se strinjam Delno se strinjam Se ne strinjam
Rada nakupujem hrano    
Zadnje čase zaradi rasi cen kupim manj hrane    
Velikokrat začutim potrebo po nakupovanju    
Raje delam večje nakupe, kot manjše    
Zelo malo je trgovin, kjer nakupujem hrano. nerada menjam trgovine    
Lokacija trgovine je zame zelo pomembna. Večino časa nakupujem hrano v najbližji trgovini.    
Pogosto nakupujem izdelke, ki so reklamirani in imajo akcijsko ceno.    
Nerad-a eksperimentiram, zato kupujem preverjene produkte.    
12. Označite pomembnost navedenih faktorjev pri izbiri trgovine (1- najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno)
  Cena
  Velika izbira produktov
  Dobra lokacija
  Čista, urejena trgovina
  Visoko kvalitetni produkti
  Brez čakanja
  Prijazni trgovci
  Status trgovine
Hvala za vaše odgovore. Želim vam lep dan!