Anketa za stranke

Pozdravljeni!
Da bi lahko izboljšali kvaliteto naših storitev, vas prosimo, da izpolnete spodnjo anketo. Poznavanje vaših potreb in zahtev nam bo pomagala, da bomo lahko izboljšali naše storitve.
Za izpolnjevanje ankete boste potrebovali 10 minut.
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost
Lokacija
1. Kako pogosto uporabljate naše storitve/produkte?
Vsak dan
Približno enkrat tedensko
Približno enkrat mesečno
Manj kot enkrat mesečno
2. Kako dolgo že uporabljate naše storitve / produkte?
En mesec ali manj
1 – 6 mesecev
Več kot 6 mesecev
3. Kdaj ste nazadnje uporabljali naše storitve / produkte?
4. Kje najbolj pogosto uporablate naše produkte? (več možnih odgovorov)
Doma
Na delovnem mestu
Pri študiju
V prostem času
Drugo
5. Prosimo, ocenite naše produkte
 1234567 
Zelo slabo       Zelo dobro
6. V primerravi z drugimi podobnimi produkti, so naši produkti
veliko boljši
boljši
enaki
slabši
veliko slabši
7. Bi naše storitve/produkte priporočali drugim?
Ja, zanesljivo
Ja, verjetno
Ne
8. Prosimo ocenite novo embalažo in obliko našega produkta:
img/si/user_q7/200045410.jpg
Zelo mi je všeč
Vredu je
Dobro je, vendar z nekaterimi spremembami
Ni mi všeč
9. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi produkti:
 Zelo zadovoljen Zadovoljen Nezadovoljen
Cena   
Kvaliteta   
Dostopnost   
Storitve   
Pogoji dostave   
10. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav v zvezi z našimi produkti, če je do težav prišlo?
Težav ni bilo
Zadovoljen sem večino časa
Nisem zadovoljen
11. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
Hvala za sodelovanje v anketi.
Rezultati bodo kmalu pripravljeni in vam na razpolago.