Vrednostni sistem

Pozdravljeni!
V svoji diplomski nalogi bi rada raziskala hierarhijo vrednost pri človeku v današnji družbi.
Da bi v zvezi s tem problemom pridobila natančne in objektivne podatke, vas prosim, da odgovarjate resno.
Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo povzetek rezultatov vsake ankete in uporabljen v diplomi.
Potrebovali boste 5 minut, da izpopolnite anketo.
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost
1. Stopnja izobrazbe
Osnovna šola
Srednja šola
Višja šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij, doktorat
2. delovne izkušnje
Brez izkušenj
1-2 leti
3-5 let
5-10 let
10 let in več
3. Zakonski stan
poročen z otroki
poročen, brez otrok
izvenzakonska skupnost
ločen
Drugo
4. Ocenite, kaj vam je v življenju najbolj pomembno (1 – najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno)
  Kariera
  Družina
  Prijatelji
  Ljubezen
  Denar
  Fizična privlačnost
  Moč (status in položaj)
  Religija
5. Spolnost je v mojem življenju
 12345678910 
Nepomembna          Zelo pomembna
6. Pri drugih ljudeh najbolj cenim:
  Poštenost
  Lojalnost
  Uspešnost in kariero
  logičnost in inteligenco
  Denar
  Fizično privlačnost
7. Verjamem, da
imam vpliv na večino dogodkov v svojem življenju.
obstajajo neke višje sile, ki vplovajo na potek dogodkov v mojem življenju, zato nima smisla poskušati kaj spremeniti.
obstajajo neke višje sile, ki vplovajo na potek dogodkov v mojem življenju, vendar jih lahko spremenim, če jih zares hočem.
8. Sebe in druge ponavadi ocenjujem:
Jaz sem dober, vendar so drugi slabi
Jaz sem slab, drugi so vredu
Jaz sem vredu in drugi so vredu
Jaz sem slab in tudi drugi so slabi
9. Poglejte sliko. Kaj oči povedo o tej osebi?
img/si/user_q7/200019077.jpg
Oči srečne osebe
Oči zalostne osebe
Ne vem
10. Zame je najbolj pomembno, da
sledim srcu
sledim umu
11. Katere vrednoste so, po vašem mnenju, v današnji družbi najbolj cenjene?
12. Na kateri slika začutite močnejšo ljubezen?
img/si/user_q8/200019077.jpg
img/si/user_q8/200019078.jpg
13. V naslednjih treh letih bi želela več pozornosti nameniti: (več možnih odgovorov)
karieri
izobraževanju
izgledu
družinskemu življenju
ljubezenskemu življenju
religiji
Vaše sodelovanje v raziskavi je pripomoglo k pridobitvi pomembnih podatkov za mojo diplomsko delo. Hvala za vaše odgovore!
Če bi si želeli ogledati rezultate ankete, me o tem obvestite, saj vam jih lahko pošljem.