Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v splošnem zdravstvu - ambulanta 1, zdravnica Draženka Latinović""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
16
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 4 bar1bar2  25%
ženski 12 bar1bar2  75%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 3 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 6 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 1 bar1bar2  6.3%
Približno enkrat mesečno 4 bar1bar2  25%
Manj kot enkrat mesečno 11 bar1bar2  68.8%
Vsi rezultati 16  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
5.81 / 7
Med16 udeleženci je povprečen odgovor 5.81 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
5.81 / 7
Med16 udeleženci je povprečen odgovor 5.81 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 5 bar1bar2  31.3%
Zadovoljen 11 bar1bar2  68.8%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 5 bar1bar2  31.3%
Zadovoljen 10 bar1bar2  62.5%
Nezadovoljen 1 bar1bar2  6.3%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  37.5%
Zadovoljen 7 bar1bar2  43.8%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  18.8%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  37.5%
Zadovoljen 6 bar1bar2  37.5%
Nezadovoljen 4 bar1bar2  25%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  37.5%
Zadovoljen 5 bar1bar2  31.3%
Nezadovoljen 5 bar1bar2  31.3%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 8 bar1bar2  50%
Mogoče 4 bar1bar2  25%
Ne 4 bar1bar2  25%
Vsi rezultati 16  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 9 bar1bar2  56.3%
Sem zadovoljen 2 bar1bar2  12.5%
Včasih sem, drugič nisem 4 bar1bar2  25%
Nisem zadovoljen 1 bar1bar2  6.3%
Vsi rezultati 16  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 9 bar1bar2  50%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 2 bar1bar2  11.1%
Nimam interneta 7 bar1bar2  38.9%
Nisem še zasledil teh strani in objav 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 18  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) /
2) .
3) 0
4) 0
5) 0
6) sem zelo zadovoljna s sestro in zdravnico.Naj bo tako naprej.
7) Če si zdrav lahko čakaš,ampak z bolečinami in visoko temperaturo ni prejetno.
8) 0
9) 0
10) 0
11) 0
12) 0
13) 0
14) 0
15) Zdravnica je bila dežurna. Pripeljala sem mamo, ki se je porezala na steklovini. Cakali sva eno uro in zdravnica je v celi uri pregledala 2 pacienta. Ko je mama prišla na vrsto, je morala zdravnica prvo na klepet s kolegom. Potem je zaČela pisani napotnico za urgenco v bolnišnici. Mame sploh ni pogledala, ampak je pisala po navodilu sestre kaj si je poškodovala. Sramota, da takšni zdravniki služijo takšne plaČe in delajo sramoto tistim, ki so zdravniki s srcem. Žal imam precej izkušenj z zdravniki, ampak kaj takšnega še nisem doživela in upam, da je bilo tudi zadnjiČ!!!!

Lep pozdrav, Šmerc N.
16) sestra bi lahko bila bolj prijazna
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.