Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v zobozdravstvu - ortodontska ambulanta Maristella Malinger""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
4
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 1 bar1bar2  25%
ženski 3 bar1bar2  75%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 1 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 1 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 1 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat mesečno 0 bar1bar2  0%
Manj kot enkrat mesečno 4 bar1bar2  100%
Vsi rezultati 4  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.5 / 7
Med4 udeleženci je povprečen odgovor 6.5 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.5 / 7
Med4 udeleženci je povprečen odgovor 6.5 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 2 bar1bar2  50%
Zadovoljen 2 bar1bar2  50%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 3 bar1bar2  75%
Zadovoljen 1 bar1bar2  25%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 3 bar1bar2  75%
Zadovoljen 1 bar1bar2  25%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 2 bar1bar2  50%
Zadovoljen 1 bar1bar2  25%
Nezadovoljen 1 bar1bar2  25%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 2 bar1bar2  50%
Zadovoljen 1 bar1bar2  25%
Nezadovoljen 1 bar1bar2  25%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 3 bar1bar2  75%
Mogoče 1 bar1bar2  25%
Ne 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 4  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 4 bar1bar2  100%
Sem zadovoljen 0 bar1bar2  0%
Včasih sem, drugič nisem 0 bar1bar2  0%
Nisem zadovoljen 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 4  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 2 bar1bar2  40%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 1 bar1bar2  20%
Nimam interneta 0 bar1bar2  0%
Nisem še zasledil teh strani in objav 2 bar1bar2  40%
Vsi rezultati 5  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) Zelo uspešna
2) ok
3) vse vredo
4) še nimam izkušenj
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.