Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v zobozdravstvu - šolska zobna ambulanta Marija Hari Novinšek""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
27
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 8 bar1bar2  29.6%
ženski 19 bar1bar2  70.4%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 8 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 9 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 3 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 0 bar1bar2  0%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 1 bar1bar2  3.7%
Približno enkrat mesečno 5 bar1bar2  18.5%
Manj kot enkrat mesečno 21 bar1bar2  77.8%
Vsi rezultati 27  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
5.96 / 7
Med27 udeleženci je povprečen odgovor 5.96 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.07 / 7
Med27 udeleženci je povprečen odgovor 6.07 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 8 bar1bar2  29.6%
Zadovoljen 19 bar1bar2  70.4%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 11 bar1bar2  40.7%
Zadovoljen 16 bar1bar2  59.3%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 11 bar1bar2  40.7%
Zadovoljen 13 bar1bar2  48.1%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  11.1%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 9 bar1bar2  33.3%
Zadovoljen 16 bar1bar2  59.3%
Nezadovoljen 2 bar1bar2  7.4%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 12 bar1bar2  44.4%
Zadovoljen 14 bar1bar2  51.9%
Nezadovoljen 1 bar1bar2  3.7%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 15 bar1bar2  55.6%
Mogoče 9 bar1bar2  33.3%
Ne 3 bar1bar2  11.1%
Vsi rezultati 27  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 6 bar1bar2  22.2%
Sem zadovoljen 15 bar1bar2  55.6%
Včasih sem, drugič nisem 4 bar1bar2  14.8%
Nisem zadovoljen 2 bar1bar2  7.4%
Vsi rezultati 27  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 13 bar1bar2  48.1%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 1 bar1bar2  3.7%
Nimam interneta 5 bar1bar2  18.5%
Nisem še zasledil teh strani in objav 8 bar1bar2  29.6%
Vsi rezultati 27  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) ik
2) zelo dobra zobozdravnica
3) -
4) Kar tako naprej
5) Le tako naprej.
6) ok
7) ok
8) Brez komentarja
9) Nimam pritožb
10) ok
11) ok
12) ok
13) ok
14) Predolge vrste čakanja ,več pregledov
15) ok
16) ok
17) ok
18) ok
19) ok
20) ni pripomb
21) Z zobozdravnico smo zelo zadovoljni .Tudi med. sestra je prijazna in prisluhne težavam, zato zaenkrat nimamo pritožb.
22) ok
23) vse je dobro
24) bp
25) /
26) slabo popravljanje zob, nedostopnost v primeru bolečin (vzet si je treba dopust, da prideš od 1 do 3 do nje v primeru bolečin, drugače pa naroča 1 leto naprej)
27) /
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.