Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v zobozdravstvu - šolska zobna ambulanta Silva Polak""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
13
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 3 bar1bar2  23.1%
ženski 10 bar1bar2  76.9%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 4 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 6 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 6 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 3 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat mesečno 5 bar1bar2  38.5%
Manj kot enkrat mesečno 8 bar1bar2  61.5%
Vsi rezultati 13  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.69 / 7
Med13 udeleženci je povprečen odgovor 6.69 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.77 / 7
Med13 udeleženci je povprečen odgovor 6.77 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 6 bar1bar2  46.2%
Zadovoljen 7 bar1bar2  53.8%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 7 bar1bar2  53.8%
Zadovoljen 6 bar1bar2  46.2%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 8 bar1bar2  61.5%
Zadovoljen 5 bar1bar2  38.5%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 7 bar1bar2  53.8%
Zadovoljen 6 bar1bar2  46.2%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 7 bar1bar2  53.8%
Zadovoljen 6 bar1bar2  46.2%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 9 bar1bar2  69.2%
Mogoče 4 bar1bar2  30.8%
Ne 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 13  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 7 bar1bar2  53.8%
Sem zadovoljen 5 bar1bar2  38.5%
Včasih sem, drugič nisem 1 bar1bar2  7.7%
Nisem zadovoljen 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 13  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 9 bar1bar2  60%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 2 bar1bar2  13.3%
Nimam interneta 1 bar1bar2  6.7%
Nisem še zasledil teh strani in objav 3 bar1bar2  20%
Vsi rezultati 15  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) a
2) /
3) sem zadovoljna z vsem
4) ok
5) ok
6) ok
7) ok
8) ok
9) ok
10) ok
11) Z vajinim delom smo zelo zadovoljni
12) vredu ste
13) -
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.