Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v zobozdravstvu - zobna ambulanta Željko Lapić""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
20
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 9 bar1bar2  45%
ženski 11 bar1bar2  55%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 2 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 1 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 8 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 3 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 1 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat mesečno 3 bar1bar2  15%
Manj kot enkrat mesečno 17 bar1bar2  85%
Vsi rezultati 20  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.35 / 7
Med20 udeleženci je povprečen odgovor 6.35 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
6.55 / 7
Med20 udeleženci je povprečen odgovor 6.55 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 8 bar1bar2  40%
Zadovoljen 12 bar1bar2  60%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 13 bar1bar2  65%
Zadovoljen 7 bar1bar2  35%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 12 bar1bar2  60%
Zadovoljen 8 bar1bar2  40%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 11 bar1bar2  55%
Zadovoljen 9 bar1bar2  45%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 14 bar1bar2  70%
Zadovoljen 6 bar1bar2  30%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 18 bar1bar2  90%
Mogoče 2 bar1bar2  10%
Ne 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 20  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 10 bar1bar2  50%
Sem zadovoljen 8 bar1bar2  40%
Včasih sem, drugič nisem 2 bar1bar2  10%
Nisem zadovoljen 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 20  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 14 bar1bar2  66.7%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 2 bar1bar2  9.5%
Nimam interneta 3 bar1bar2  14.3%
Nisem še zasledil teh strani in objav 2 bar1bar2  9.5%
Vsi rezultati 21  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) ok
2) ok
3) odlično kar tako naprej
4) ok
5) ok
6) jih ni
7) 0k
8) ok
9) ok
10) ok
11) ok
12) Zadnji čas se bolj dolgo čaka,ker je zobozdravnik direktor
13) Odkar je zdravnik direktor se manj časa posveča pacijentom škoda
14) ok
15) jih ni
16) ok
17) ok
18) Zelo sem zadovoljna s. Storitvami in zaposlenimi in priporocam naprej.hvala
19) vse super
20) nimam
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.