Rezultati ankete ""Zadovoljstvo s storitvami v zobozdravstvu - zobna ambulanta Mihajlo Frangov""
Statistika udeležencev:
Vsi udeleženci:
17
Povzetek rezultatov
1. Anketa je anonimna, vendar potrebujemo nekaj osnovnih podatkov za lažjo obdelavo:
SPOL
moški 10 bar1bar2  58.8%
ženski 7 bar1bar2  41.2%

2. Prosimo, označite obdobje, v katerem ste rojeni: (izbirno vprašanje)
1985 ali kasneje
Obdobje rojstva 7 bar1bar2  100%

1975 - 1984
Obdobje rojstva 4 bar1bar2  100%

1965 - 1974
Obdobje rojstva 9 bar1bar2  100%

1955 - 1964
Obdobje rojstva 5 bar1bar2  100%

1945 - 1954
Obdobje rojstva 4 bar1bar2  100%

pred 1945
Obdobje rojstva 3 bar1bar2  100%

3. Kako pogosto prihajate v Zdravstveni dom?
Vsak dan 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat tedensko 0 bar1bar2  0%
Približno enkrat mesečno 4 bar1bar2  23.5%
Manj kot enkrat mesečno 13 bar1bar2  76.5%
Vsi rezultati 17  
4. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost vašega izbranega zdravnika.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
5.94 / 7
Med17 udeleženci je povprečen odgovor 5.94 (na skali od 1 do 7).
5. Prosimo, ocenite dostopnost oziroma prijaznost sestre oziroma tehnika v vaši izbrani ambulanti.
Zelo slabo bar1bar2 Zelo dobro
5.53 / 7
Med17 udeleženci je povprečen odgovor 5.53 (na skali od 1 do 7).
6. Prosimo, ocenite vaše zadovoljstvo z našimi storitvami:
Urejenost čakalnice
Zelo zadovoljen 5 bar1bar2  29.4%
Zadovoljen 12 bar1bar2  70.6%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Urejenost ambulante
Zelo zadovoljen 7 bar1bar2  41.2%
Zadovoljen 10 bar1bar2  58.8%
Nezadovoljen 0 bar1bar2  0%

Kakovost storitev
Zelo zadovoljen 7 bar1bar2  41.2%
Zadovoljen 8 bar1bar2  47.1%
Nezadovoljen 2 bar1bar2  11.8%

Ura naročanja
Zelo zadovoljen 5 bar1bar2  29.4%
Zadovoljen 8 bar1bar2  47.1%
Nezadovoljen 4 bar1bar2  23.5%

Način naročanja
Zelo zadovoljen 5 bar1bar2  29.4%
Zadovoljen 9 bar1bar2  52.9%
Nezadovoljen 3 bar1bar2  17.6%

7. Bi vašo ambulanto priporočili tudi drugim?
Ja, zanesljivo 13 bar1bar2  76.5%
Mogoče 2 bar1bar2  11.8%
Ne 2 bar1bar2  11.8%
Vsi rezultati 17  
8. Ali ste zadovoljni z rešitvami težav, če je do njih prišlo?
Težav ni bilo 5 bar1bar2  29.4%
Sem zadovoljen 9 bar1bar2  52.9%
Včasih sem, drugič nisem 3 bar1bar2  17.6%
Nisem zadovoljen 0 bar1bar2  0%
Vsi rezultati 17  
9. Zdravstveni dom Slovenj Gradec je prisoten tudi na spletu. Prosimo označite, če poznate: (možnih je več odgovorov)
Spletna stran Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, dostopna na www.zd-sg.si 12 bar1bar2  63.2%
Facebook stran Zdravstveni dom Slovenj Gradec 2 bar1bar2  10.5%
Nimam interneta 1 bar1bar2  5.3%
Nisem še zasledil teh strani in objav 4 bar1bar2  21.1%
Vsi rezultati 19  
10. Vaši komentarji, pritožbe in predlogi:
1) Le tako naprej...
2) Frango mihajlov je zakon
3) ok
4) Lahko bi bilo bolje
5) ok
6) ok
7) Za enkrat brez pritožb in komentarja.
8) ok
9) ok
10) Trenutno je vse dobro,lahko bi bilo še boljše.
11) Da se bi delalo vse na enem mestu.
12) ok
13) /
14) Malo več reda ob naročanju. Predolga čakalna doba pa še takrat čakaš.
15) jih ni
16) tako naprej
17) fak
11. Hvala za sodelovanje v anketi, rezultate bomo objavljali na naši spletni strani www.zd-sg.si

Pojasnitev: Skupek odgovorov je seštevek vseh s strani udeležencev izbranih odgovorov na določeno vprašanje. Odstotek za vsak dogovor je izračunan kot število za ta odgovor deljeno s vsemi odgovori na to vprašanje.