Anketa "Anketni vprašalnik 2022"
Namen ankete je ugotoviti , kako ste uporabniki in obiskovalci objektov ŠD Poden, ŠD Trata, Bazen Stara Loka, ki so v upravljanju Zavoda za šport Škofja Loka zadovoljni z objekti in našim upravljanjem.
Rezultati bodo uporabljeni izključno za analizo dela in izboljšavo storitev.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.
Anketa je anonimna.