Anketa "Vpliv in pomen medijev v življenju najstnikov"
Sem Renata Čekić, študentka Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V svoji diplomski nalogi raziskujem različnost medijev in njihov vpliv na nezaželeno obnašanje najstnikov. Anketni vprašalnik, ki Vam je na voljo, mi bo v veliko pomoč pri mojem raziskovanju, zato Vas prosim, da ga izpolnite. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v diplomski nalogi. Hvala za Vaš čas.