Anketa "Šmarnice 2014"
Mesec maj in šmarnična pobožnost na čast nebeške
matere Marije se približuje. Šmarnice so ljudska
pobožnost, zato jih lahko verniki obhajajo sami brez
navzočnosti duhovnika. Kakor je v Škocjanu in na Bučki
že utečeno se voditelji šmarnic pri kapelicah in križih
PRIJAVITE, da vam bomo lahko pravočasno pripravili
knjigo s šmarničnim branjem in listke za otroke.
Vse voditelje šmarnic – prosimo, da izpolnite naslednjo prijavnico.