Anketa "ANKSIOZNE MOTNJE"
Sem dijakinja 4. b razreda gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Delam raziskovalno nalogo na področju psihologije. V tem vprašalniku vas prosim, da mi odgovorite na vprašanja na temo anksiozne motnje, na kateri temelji moja raziskovalna naloga. Vljudno prosim za korektne odgovore. Anketa je anonimna, podatki bodo uporabljeni izključno za namen te naloge