Anketa "Delovna terapija"
Spoznati prepoznavnost delovne terapije med ljudmi.