Anketa "aNoNiMka"
Akcija! Zgodovinski arhiv Celje zbira zapise, ki bodo odrazili vso pestrost sveta in bodo komplementarni vir ogromni količini gradiva, ki ima bolj suhoparen pravni značaj. Naš svet ni tako dolgočasen, kot ga kažejo od javnopravnih oseb izdani uradni dokumenti.
Zanima nas Tvoj oseben, zaseben pogled na svet, ki Te obdaja. Tu, danes.
Tvoj sodoben zapis, lahko tudi zelo kratek, bo, verjamemo, lahko nekoč zanimiv zgodovinski vir.
Ker se pod zapis ni potrebno podpisati, je zapis lahko še toliko bolj neposreden in iskren.
Več o projektu najdete na spletni povezavi: http://www.zac.si/projekti/anonimka/
Odkašljaj se!