Anketa "Moje pisane izkušnje z nosilci zapisov"
Ob pripravi razstave "Stara šara?!": problem dolgoročne hrambe informacij na sodobnih nosilcih zapisov (nastaja v produkciji Zgodovinskega arhiva Celje, Pokrajinskega arhiva Maribor in Zgodovinskega arhiva na Ptuju) vas sprašujemo po kratkih, impresivnih in čim bolj pisanih izkušnjah, ki ste jih doživeli s konkretnim nosilcem zapisa. Prosimo, da odgovarjate ne kratko. Hvala.