Anketa "Pravice delavcev"
Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management Koper. Pred vami je anketa o pravicah delavcev, s katero bi rada pridobila podatke o tem, koliko se delavci zavedajo svojih pravic in v kolikšni meri jih izkoriščajo. Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje.